លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15181 $ 18,000

អគារពាណិជ្ជកម្ម 1680 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11146 $ 1,500

ការិយាល័យ 100 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15222 $ 1,850

ការិយាល័យ 100 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 3694 $ 8,000

វីឡាពាណិជ្ជកម្ម 14 បន្ទប់គេង សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 7155 $ 1,700,000

សណ្ឋាគារ 20 បន្ទប់ សម្រាប់លក់ - គោកចក, សៀមរាប

Contact Agent

Contact Me

Advanced Search
We found 0 results. View results
Your search results

អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មលក់/ជួលថ្មីៗ

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីរកម្មសម្រាប់លក់នៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សម្រាប់លក់
ចរចា

ដី និងឃ្លាំង ទំហំ 35,671 ម៉ែត្រការ៉េ​ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ 8250 $ 336.40 ក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េ
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a ba [more]
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a base of operations in Cambo [more]
សម្រាប់លក់

8,106 Sqm Commercial Land For Sale - Toul Sa...

Property Code 17564 $ 15,401,400
This commercial land for sale features a vast warehouse property and a total size of 8,106 [more]
This commercial land for sale features a vast warehouse property and a total size of 8,106 sqm. It is being offered [more]
18
សម្រាប់លក់

782 Sqm Corner Land For Sale Along Monivong ...

Property Code 16115 $ 7,820,000
Attention Investors and Business Owners! Looking for a strategic location to grow your bus [more]
Attention Investors and Business Owners! Looking for a strategic location to grow your business? Check out this stu [more]
សម្រាប់លក់

2,584 Sqm Land with 2,864 Sqm Warehouse For ...

Property Code 16905 $ 3,876,000
This massive property contains two (2) warehouses that together offer a floor size of 2,86 [more]
This massive property contains two (2) warehouses that together offer a floor size of 2,864 sqm. With a hefty 2,584 [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

18
សម្រាប់ជួល

630 Sqm Commercial Villa For Rent - BKK1, Ph...

Property Code 17602 $ 8,000
Now available for rent is this commercial villa spanning 630 sqm., featuring a pristine in [more]
Now available for rent is this commercial villa spanning 630 sqm., featuring a pristine interior with ornate design [more]
សម្រាប់ជួល

205 Sqm Retail Space For Rent - Tonle Bassac...

Property Code 16978 $ 4,000
Measuring a total of 205 sqm. with a corner spot on the building overlooking Bassac Lane, [more]
Measuring a total of 205 sqm. with a corner spot on the building overlooking Bassac Lane, this retail space for ren [more]
សម្រាប់ជួល

256 Sqm Retail Space For Rent - Tuol Sangke,...

Property Code 17528 $ 7,185
This retail space for rent would be most ideal for a restaurant business or even a car sho [more]
This retail space for rent would be most ideal for a restaurant business or even a car showroom, located on the gro [more]
8
សម្រាប់ជួល

64 Sqm Retail Space For Rent - BKK1, Phnom ...

Property Code 17483 $ 1,900
The perfect venue for a bustling eatery or café business, this retail space is now availab [more]
The perfect venue for a bustling eatery or café business, this retail space is now available for rent in Phnom Penh [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

140 Bedroom Hotel For Sale - Svay Dangkum, S...

Property Code 11145 $ 15,000,000
This hotel has established itself as a 5-star deluxe hotel, introduced to Siem Reap touris [more]
This hotel has established itself as a 5-star deluxe hotel, introduced to Siem Reap tourism in 2002 and was newly-r [more]

អគារពាណិជ្ជកម្ម 4 បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15698 $ 1,500,000
Here’s your chance to acquire this large commercial building in Siem Reap’s Sl [more]
Here’s your chance to acquire this large commercial building in Siem Reap’s Slor Kram Commune, a 506-sq [more]

ដី 66 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15673 $ 55,000
Acquiring this land would grant you with a strategic location perfect for starting a busin [more]
Acquiring this land would grant you with a strategic location perfect for starting a business in Siem Reap! With di [more]

ដី 9772 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11282 $ 635,180
Situated close to the ICF Wake Park in Siem Reap, this commercial land measuring a vast 97 [more]
Situated close to the ICF Wake Park in Siem Reap, this commercial land measuring a vast 9772 sqm.—almost one (1) he [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

500 Sqm Retail Space For Rent - On National ...

Property Code 17543 $ 2,800
Along the same road as Chao Sang Hok Superstore in Sala Kamreuk, Siem Reap, this retail sp [more]
Along the same road as Chao Sang Hok Superstore in Sala Kamreuk, Siem Reap, this retail space for rent presents a g [more]

Retail-Office Space For Rent - Slor Kram, Si...

Property Code 17421 $ 1,500
Situated close to the Siem Reap riverside in Slor Kram Commune, this office space for rent [more]
Situated close to the Siem Reap riverside in Slor Kram Commune, this office space for rent offers a uniquely strate [more]

35 Bedroom Hotel For Rent - Night Market, Sv...

Property Code 17258 $ 3,000
Now offered for rent semi furnished is this 816-sqm. hotel property with a 35-bedroom capa [more]
Now offered for rent semi furnished is this 816-sqm. hotel property with a 35-bedroom capacity as well as an outdoo [more]

524 Bedroom Hotel For Rent - Chreav, Siem Re...

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 10574 $ 240,000
This hotel is nestled in Chreav, close to Makro Market, Phsar Leu, along with numerous pha [more]
This hotel is nestled in Chreav, close to Makro Market, Phsar Leu, along with numerous pharmacies, schools, and ATM [more]

ទីតាំងផ្សេងទៀត

សម្រាប់លក់

ដីកសិកម្ម 10 ហិកតា សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14433 $ 110,000
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being o [more]
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being offered for sale with a ha [more]
សម្រាប់លក់

ផ្ទះអាជីវកម្ម ទំហំ 91 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14347 $ 198,000
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 6 [more]
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 65-sqm land situated at th [more]
សម្រាប់ជួល

3000 Sqm Commercial Warehouse For Rent - Tak...

Property Code 12465 $ 3,000
This warehouse property, offering a total of 3000 sqm. and highly functional with a kitche [more]
This warehouse property, offering a total of 3000 sqm. and highly functional with a kitchen, four (4) bedrooms, and [more]
សម្រាប់ជួល

480 Sqm Factory Space For Rent - Kompong Spe...

Property Code 12765 $ 1,056
Measuring 480 sqm. is this factory/warehouse building for rent, set within an expansive fa [more]
Measuring 480 sqm. is this factory/warehouse building for rent, set within an expansive facility that includes pave [more]

អាជីវកម្មលក់/ជួលរបស់យើង

ស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មដើម្បីទិញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចង់លក់អាជីកម្មរបស់អ្នកមែនឬទេ? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់លោកអ្នក! ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ!

អាជីវកម្មសម្រាប់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ 19 បន្ទប់ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15543 $ 90,000
Here’s a turnkey opportunity awaiting the eager Siem Reap investor into the once aga [more]
Here’s a turnkey opportunity awaiting the eager Siem Reap investor into the once again thriving tourism indus [more]

អាជីវកម្ម សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 13462 $ 150,000
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sal [more]
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sale with about one year lef [more]

អាជីវកម្មហាងកាហ្វេ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11860 $ 25,000
Invest in this business for sale and fulfill your dream of running a distinguished café in [more]
Invest in this business for sale and fulfill your dream of running a distinguished café in Siem Reap, with 23 month [more]

អាជីវកម្ម​ប៊ូទិក សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11112 $ 95,000
This boutique hotel business is a two-storey villa comprising of 5 spacious bedrooms with [more]
This boutique hotel business is a two-storey villa comprising of 5 spacious bedrooms with ensuite bathrooms. The vi [more]

ដំណោះស្រាយអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់លោកអ្នក

អាយភីអេស (IPS) ផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះព័ត៌មានលម្អិត ការប្រតិបត្តិទីផ្សារប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ ជាគោលបំណងសំខាន់នៃអាជីវកម្មរបស់យើង ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

I have used IPS and Syto to find my last two offices in Phnom Penh and I couldn't be happier. The great service and responsiveness I received from Syto far exceeded any of the other companies that I spoke with. His knowledge about the area has made all the difference. Whether you're buying, selling or on either end of a lease make sure to contact Syto and IPS. Thank you!
J Maumy, Great Service
IPS helped me find a hotel business, register our company licenses, introduced us to accountants, and did all our due diligence. We visited all the agencies, but IPS was the only real company able to help us with everything we needed. Very grateful!
Stephanie, Very Grateful!
I just made a deal for my hotel property. the process was really professional, with great advice from the IPS team. They did a great job by serving both the tenant and landlord.
Phloeun Prim, Great advise from IPS Team
As I am now of retirement age, I placed my business for sale with IPS. David found a buyer within weeks and the deal concluded professionally and smoothly. I have no hesitation in recommending David and IPS. They are outstanding!! Forget the rest: go to IPS!!
Steve Hunter, Forget the rest: go to IPS!
It was a fantastic experience to have Dara as my agent for selling my property. He is very professional, friendly, easy to communicate and was very attentive in every step of the way in order to sell my property. He walked us through entire process which made the process proceed smoothly. Moreover, he worked very hard to achieve a good outcome. we're very satisfied to have him as our agent. I would highly recommend him as your property consultant.
Vorleak- Run, Fantastic experience
Very pleased about the competent professional services received from Nara and David. I highly recommend IPS!
Rene G, I highly recommend IPS!
First rate service from start to finish! Sopha couldn't have made it easier, ensuring our needs were understood from the start and making sure we knew of everything available that checked all the boxes. Great experience and will use again for sure. Thanks IPS!!!
Jared S, First Rate Service
en_USEN

Compare Listings