លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15181 $ 19,000

អគារពាណិជ្ជកម្ម 1680 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11146 $ 1,500

ការិយាល័យ 100 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15222 $ 1,850

ការិយាល័យ 100 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 3694 $ 8,000

វីឡាពាណិជ្ជកម្ម 14 បន្ទប់គេង សម្រាប់ជួល

Contact Agent

Contact Me

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 7155 $ 1,700,000

សណ្ឋាគារ 20 បន្ទប់ សម្រាប់លក់ - គោកចក, សៀមរាប

Contact Agent

Contact Me

Advanced Search
We found 0 results. View results
Your search results

អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មលក់/ជួលថ្មីៗ

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីរកម្មសម្រាប់លក់នៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សម្រាប់លក់
ចរចា

ដី និងឃ្លាំង ទំហំ 35,671 ម៉ែត្រការ៉េ​ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ 8250 $ 336.40 ក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េ
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a ba [more]
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a base of operations in Cambo [more]
សម្រាប់លក់

ផ្ទះអាជីវកម្ម 10 ជាន់​ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 16239 $ 2,100,000
Spanning 10 floors and already featuring an impressive colonial-style façade overlooking t [more]
Spanning 10 floors and already featuring an impressive colonial-style façade overlooking the Mekong River on Phnom [more]
សម្រាប់លក់

ផ្ទះអាជីវកម្ម 10 ជាន់ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 16238 $ 2,100,000
With 10 floors and featuring an impressive colonial-style façade that looks only fitting s [more]
With 10 floors and featuring an impressive colonial-style façade that looks only fitting sitting alongside the Meko [more]
សម្រាប់លក់

ការិយាល័យ 33 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 8602 $ 128,888
This is a small office space for sale. Conveniently located in the center of Phnom Penh, a [more]
This is a small office space for sale. Conveniently located in the center of Phnom Penh, about 5 minutes away from [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

10
សម្រាប់ជួល

65 Sqm Commercial Coffee Space For Rent - BK...

Property Code 15007 $ 1,300
Ever dreamt of running your own coffeeshop? This complete café setup with a 65-sqm. space [more]
Ever dreamt of running your own coffeeshop? This complete café setup with a 65-sqm. space is now available for rent [more]

65 Sqm Office Space For Rent - Srah Chork, P...

Property Code 15676 $ 650
This space at TH1 Building, a premium office facility in Daun Penh, Phnom Penh, is now ava [more]
This space at TH1 Building, a premium office facility in Daun Penh, Phnom Penh, is now available for rent! Measurin [more]

112 Sqm Retail Space For Rent - Chey Chumnea...

Property Code 16248 $ 1,500
Fitted with ornate tiled flooring, whitewashed walls, and subtle colonial-style elements l [more]
Fitted with ornate tiled flooring, whitewashed walls, and subtle colonial-style elements like the façade, gate deta [more]

200 Sqm Retail Space For Rent - Chey Chumnea...

Property Code 16195 $ 1,800
This retail space for rent features a quaint shophouse layout with two (2) bedrooms, three [more]
This retail space for rent features a quaint shophouse layout with two (2) bedrooms, three (3) bathrooms, and a mez [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

អគារពាណិជ្ជកម្ម 4 បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15698 $ 1,500,000
Here’s your chance to acquire this large commercial building in Siem Reap’s Sl [more]
Here’s your chance to acquire this large commercial building in Siem Reap’s Slor Kram Commune, a 506-sq [more]

ដី 66 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15673 $ 55,000
Acquiring this land would grant you with a strategic location perfect for starting a busin [more]
Acquiring this land would grant you with a strategic location perfect for starting a business in Siem Reap! With di [more]

សណ្ឋាគារ 50 បន្ទប់ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15669 $ 2,500,000
This brand-new hotel property is now up for sale, semi furnished, so there’ll be jus [more]
This brand-new hotel property is now up for sale, semi furnished, so there’ll be just a bit of refining to do [more]

ដី 9772 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 11282 $ 879,480
Situated close to the ICF Wake Park in Siem Reap, this commercial land measuring a vast 97 [more]
Situated close to the ICF Wake Park in Siem Reap, this commercial land measuring a vast 9772 sqm.—almost one (1) he [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

136 Sqm Retail Space For Rent - Svay Dangkum...

Property Code 15879 $ 950
Situated along a row of other retail shops in Siem Reap, this property is now available fo [more]
Situated along a row of other retail shops in Siem Reap, this property is now available for rent as a commercial sp [more]

906 Sqm Commercial Space For Rent - Svay Dan...

Property Code 15857 $ 1,500
This commercial space measuring 906 sqm. with approximate dimensions of 18m x 52m is now a [more]
This commercial space measuring 906 sqm. with approximate dimensions of 18m x 52m is now available for rent, a suit [more]

5 Bedroom Commercial Shophouse For Rent - Ph...

Property Code 15631 $ 1,500
Now available for rent is this commercial shophouse offering a generous 240 sqm. in floor [more]
Now available for rent is this commercial shophouse offering a generous 240 sqm. in floor area.  It includes a main [more]

3000 Sqm Commercial Space For Rent - Svay Da...

Property Code 15595 $ 12,000
Ideal for a comprehensive souvenir shop with restaurant, café, or food stands, this commer [more]
Ideal for a comprehensive souvenir shop with restaurant, café, or food stands, this commercial space is now being o [more]

ទីតាំងផ្សេងទៀត

សម្រាប់លក់

ដីកសិកម្ម 10 ហិកតា សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14433 $ 110,000
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being o [more]
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being offered for sale with a ha [more]
សម្រាប់លក់

ផ្ទះអាជីវកម្ម ទំហំ 91 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14347 $ 198,000
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 6 [more]
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 65-sqm land situated at th [more]
សម្រាប់ជួល

3000 Sqm Commercial Warehouse For Rent - Tak...

Property Code 12465 $ 3,000
This warehouse property, offering a total of 3000 sqm. and highly functional with a kitche [more]
This warehouse property, offering a total of 3000 sqm. and highly functional with a kitchen, four (4) bedrooms, and [more]
សម្រាប់ជួល

480 Sqm Factory Space For Rent - Kompong Spe...

Property Code 12765 $ 1,056
Measuring 480 sqm. is this factory/warehouse building for rent, set within an expansive fa [more]
Measuring 480 sqm. is this factory/warehouse building for rent, set within an expansive facility that includes pave [more]

អាជីវកម្មលក់/ជួលរបស់យើង

ស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មដើម្បីទិញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចង់លក់អាជីកម្មរបស់អ្នកមែនឬទេ? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់លោកអ្នក! ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ!

អាជីវកម្មសម្រាប់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

អាជីវកម្មហាងកាហ្វេ/ភោជនីយដ្ឋាន សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15902 $ 45,000
Complete with all inventory, a lease, and good will, this deal is a turnkey business oppor [more]
Complete with all inventory, a lease, and good will, this deal is a turnkey business opportunity waiting right with [more]

អាជីវកម្មសណ្ឋាគារ 19 បន្ទប់ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15543 $ 90,000
Here’s a turnkey opportunity awaiting the eager Siem Reap investor into the once aga [more]
Here’s a turnkey opportunity awaiting the eager Siem Reap investor into the once again thriving tourism indus [more]

អាជីវកម្មផ្ទះសំណាក់ 18 បន្ទប់ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15330 $ 45,000
This is a pre-integrated business opportunity waiting in Siem Reap, one of the best places [more]
This is a pre-integrated business opportunity waiting in Siem Reap, one of the best places for unique hospitality b [more]

អាជីវកម្ម សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 13462 $ 150,000
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sal [more]
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sale with about one year lef [more]

ដំណោះស្រាយអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់លោកអ្នក

អាយភីអេស (IPS) ផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយទៅលើវិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះព័ត៌មានលម្អិត ការប្រតិបត្តិទីផ្សារប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ ជាគោលបំណងសំខាន់នៃអាជីវកម្មរបស់យើង ក្នុងនាមជាភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឈានមុខគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

I have used IPS and Syto to find my last two offices in Phnom Penh and I couldn't be happier. The great service and responsiveness I received from Syto far exceeded any of the other companies that I spoke with. His knowledge about the area has made all the difference. Whether you're buying, selling or on either end of a lease make sure to contact Syto and IPS. Thank you!
J Maumy, Great Service
IPS helped me find a hotel business, register our company licenses, introduced us to accountants, and did all our due diligence. We visited all the agencies, but IPS was the only real company able to help us with everything we needed. Very grateful!
Stephanie, Very Grateful!
I just made a deal for my hotel property. the process was really professional, with great advice from the IPS team. They did a great job by serving both the tenant and landlord.
Phloeun Prim, Great advise from IPS Team
As I am now of retirement age, I placed my business for sale with IPS. David found a buyer within weeks and the deal concluded professionally and smoothly. I have no hesitation in recommending David and IPS. They are outstanding!! Forget the rest: go to IPS!!
Steve Hunter, Forget the rest: go to IPS!
It was a fantastic experience to have Dara as my agent for selling my property. He is very professional, friendly, easy to communicate and was very attentive in every step of the way in order to sell my property. He walked us through entire process which made the process proceed smoothly. Moreover, he worked very hard to achieve a good outcome. we're very satisfied to have him as our agent. I would highly recommend him as your property consultant.
Vorleak- Run, Fantastic experience
Very pleased about the competent professional services received from Nara and David. I highly recommend IPS!
Rene G, I highly recommend IPS!
First rate service from start to finish! Sopha couldn't have made it easier, ensuring our needs were understood from the start and making sure we knew of everything available that checked all the boxes. Great experience and will use again for sure. Thanks IPS!!!
Jared S, First Rate Service
en_USEN

Compare Listings