ស្វែងរកអចលនទ្រព្យសម្រាប់ការវិនិយោគរបស់អ្នក

អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់លក់ និងជួលនៅប្រទេសកម្ពុជា
លទ្ធផលស្វែងរកផ្សេងៗទៀត
We found 0 results. View results
Advanced Search
លទ្ធផលស្វែងរកផ្សេងៗទៀត
we found 0 results
Your search results

អចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មលក់/ជួលថ្មីៗ

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម និងអាជីរកម្មសម្រាប់លក់នៅ​ រាជធានីភ្នំពេញ ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

 

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

សម្រាប់លក់
ចរចា

ដី និងឃ្លាំង ទំហំ 35,671 ម៉ែត្រការ៉េ​ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ 8250 $ 336.40 ក្នុង 1 ម៉ែត្រការ៉េ
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a ba [more]
This massive land located in Chaom Chau is a great opportunity for companies who need a base of operations in Cambo [more]

ដី 26,653 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15126 $ 16,500,000
Large development opportunity in a growing residential location! This uniform-shaped land [more]
Large development opportunity in a growing residential location! This uniform-shaped land occupies 290m x 90m dimen [more]

ដី 1410 ម៉ែត្រការ៉េ និង ឃ្លាំង សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 12041 $ 1,250,000
This property for sale, totalling to 1410 sqm., offers a hefty area for warehouse/commerci [more]
This property for sale, totalling to 1410 sqm., offers a hefty area for warehouse/commercial purposes. It is made u [more]

ដី ទំហំ 475 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់ - ផ្លូវ 294

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15004 $ 4,200,000
Whether you intend to find or build the perfect residential development or eager to start [more]
Whether you intend to find or build the perfect residential development or eager to start a business in Phnom Penh& [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

508 Sqm Office Space For Rent - TTP1, Phnom ...

Property Code 15224 $ 7,112
This sizable office space is now available for rent at a minimum lease term of one (1) yea [more]
This sizable office space is now available for rent at a minimum lease term of one (1) year. It comes fitted with s [more]

160 Sqm Retail Space For Rent - Boeung Kak 1...

Property Code 15180 $ 4,480
Seeking to open a convenience store or retail mart? This 150-sqm. space for rent would be [more]
Seeking to open a convenience store or retail mart? This 150-sqm. space for rent would be perfect for you as itR [more]

100 Sqm Office Space For Rent - BKK1, Phnom ...

Property Code 15261 $ 1,850
Measuring 100 sqm., this office space is now available for rent, presenting a potential he [more]
Measuring 100 sqm., this office space is now available for rent, presenting a potential headquarters for your start [more]

135 Sqm Office Space For Rent - Daun Penh, P...

Property Code 15289 $ 2,970
Spanning 135 sqm., this office space offers a great work environment for maximum creativit [more]
Spanning 135 sqm., this office space offers a great work environment for maximum creativity and productivity. It is [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់លក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

អគារអាជីវកម្ម សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14837 $ 720,000
This chic commercial space is now being offered for sale, a property that’s establis [more]
This chic commercial space is now being offered for sale, a property that’s established a premium-standard re [more]

ដី 1000 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 9991 $ 650,000
This property is a large piece of land in Svay Dangkum, Siem Reap. It occupies a total lan [more]
This property is a large piece of land in Svay Dangkum, Siem Reap. It occupies a total land area of 1,000 sqm with [more]

ប៊ូទិក 4 បន្ទប់គេង សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 15110 $ 280,000
In this commercial boutique villa, your guests can enjoy the unique ambience of living in [more]
In this commercial boutique villa, your guests can enjoy the unique ambience of living in a close-knit village comm [more]

ហាងទំនិញ 125 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 12568 $ 80,000
Looking for the ideal spot for your retail business? This 125 sqm. property is now up for [more]
Looking for the ideal spot for your retail business? This 125 sqm. property is now up for sale with a hard title, w [more]

អចលនទ្រព្យសម្រាប់ជួលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប

250 Sqm Commercial Shophouse For Rent - Wat ...

Property Code 15026 $ 1,500
This commercial shophouse spanning three (3) unit spaces is now being offered for rent, of [more]
This commercial shophouse spanning three (3) unit spaces is now being offered for rent, offering a generous 250 sqm [more]

60 Sqm Commercial Space For Rent - Old Marke...

Property Code 14893 $ 2,800
Ideal for either a finance company or clinic, this commercial space in Siem Reap’s P [more]
Ideal for either a finance company or clinic, this commercial space in Siem Reap’s Pub Street area is now ava [more]

340 Sqm Warehouse For Rent - Svay Dangkum, S...

Property Code 13947 $ 600
In need of a flexible warehouse facility? This 340 sqm. property is now available for rent [more]
In need of a flexible warehouse facility? This 340 sqm. property is now available for rent. With a high concrete wa [more]

3150 Sqm Commercial Space For Rent - Svay Da...

Property Code 13735 $ 5,000
Measuring a total of 3150 sqm. with the building offering 2700 sqm. of floor area, this is [more]
Measuring a total of 3150 sqm. with the building offering 2700 sqm. of floor area, this is a dynamic commercial pro [more]

ទីតាំងផ្សេងទៀត

6.75 Hectare Land For Lease - Kandal Steung,...

Property Code 14940 $ 67,509
Now being offered with up to a 20-year lease is this land in Kandal Steung, Kandal, measur [more]
Now being offered with up to a 20-year lease is this land in Kandal Steung, Kandal, measuring 67,509 sqm. or 6.75 h [more]

ដី 18 ហិកតា តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ 4 សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 8766 $ 36,336,800
This 18 hectare (130 m x 1400 m) land on National road 4, about 10 km from Chom Chao Round [more]
This 18 hectare (130 m x 1400 m) land on National road 4, about 10 km from Chom Chao Roundabout, is now available f [more]

ដីកសិកម្ម 10 ហិកតា សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14433 $ 110,000
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being o [more]
This vast agricultural land, measuring a total of 10000 sqm or 10 hectares, is now being offered for sale with a ha [more]

ផ្ទះអាជីវកម្ម ទំហំ 91 ម៉ែត្រការ៉េ សម្រាប់លក់

លេខកូដអចលនទ្រព្យ៖ 14347 $ 198,000
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 6 [more]
This two-storey, 91 sqm shophouse is now up for sale with a hard title. It is built on a 65-sqm land situated at th [more]

អាជីវកម្មលក់/ជួលរបស់យើង

ស្វែងរកឱកាសអាជីវកម្មដើម្បីទិញនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ចង់លក់អាជីកម្មរបស់អ្នកមែនឬទេ? យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយដល់លោកអ្នក! ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ!

អាជីវកម្មសម្រាប់លក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

Business For Sale - Old Market Pub Street, ...

Property Code 13462 $ 150,000
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sal [more]
This restaurant/café business comes with a 110 sqm. space and is now being offered for sale with about one year lef [more]

BarCycle Business For Sale - Sala Kamreuk, S...

Property Code 12204 $ 19,500
Acquire a unique business venture responsive to the pandemic situation with this barcycle  [more]
Acquire a unique business venture responsive to the pandemic situation with this barcycle brand, which includes the [more]

Cafe Business For Sale - Slor Kram, Siem Rea...

Property Code 11860 $ 25,000
Invest in this business for sale and fulfill your dream of running a distinguished café in [more]
Invest in this business for sale and fulfill your dream of running a distinguished café in Siem Reap, with 23 month [more]

Coffee Shop Business For Rent - Old MarketPu...

Property Code 11287 $ 700
This property offers a business opportunity to run a fully-equipped coffee shop complete w [more]
This property offers a business opportunity to run a fully-equipped coffee shop complete with a bar counter, coffee [more]

ដំណោះស្រាយអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្ម

បង្កើតឡើងសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់លោកអ្នក

អាយភីអេស (IPS) ផ្តល់សេវាកម្មយ៉ាងទូលំទូលាយដល់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ការយកចិត្តទុកដាក់របស់យើងចំពោះព័ត៌មានលម្អិត ការប្រតិបត្តិទីផ្សារប្រកបដោយភាពឈ្លាសវៃ និងការស្រាវជ្រាវដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលដ៏ល្អប្រសើរ ជាគោលបំណងសំខាន់នៃអាជីវកម្មរបស់យើង ក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ក្នុងសេវាកម្មអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

I have used IPS and Syto to find my last two offices in Phnom Penh and I couldn't be happier. The great service and responsiveness I received from Syto far exceeded any of the other companies that I spoke with. His knowledge about the area has made all the difference. Whether you're buying, selling or on either end of a lease make sure to contact Syto and IPS. Thank you!
J Maumy, Great Service
IPS helped me find a hotel business, register our company licenses, introduced us to accountants, and did all our due diligence. We visited all the agencies, but IPS was the only real company able to help us with everything we needed. Very grateful!
Stephanie, Very Grateful!
I worked with two agents, Mr. Nam and Kanha, and both were extremely professional, caring, personable, helpful, honest, and patient. I felt like my needs were heard, and I ended up signing on an apartment that was absolutely the perfect place for me, above and beyond what I had hoped for. I felt cared about as a person and that they really had my best interest in mind. I didn’t feel under any pressure to make a decision, as it was all up to me and what I needed. Thank you IPS and I will continue to recommend you to my friends and coworkers. I feel very blessed by your service.
Cathy, I would highly recommend IPS
As I am now of retirement age, I placed my business for sale with IPS. David found a buyer within weeks and the deal concluded professionally and smoothly. I have no hesitation in recommending David and IPS. They are outstanding!! Forget the rest: go to IPS!!
Steve Hunter, Forget the rest: go to IPS!
Recently I leased an apartment through IPS. The agent a fantastic outgoing , efficient, and professional Thearin went the extra mile on every aspect of the rental. I found her to be punctual, knowledgeable, and responsive to every request. She helped to negotiate, implement and followed up on everything in a timeous manner.
Thearin, my mother and I think you and IPS were terrific. Thank you for all your help and assistance.
Annie and Selma
Annie Fine, IPS was terrific!
Very pleased about the competent professional services received from Nara and David. I highly recommend IPS!
Rene G, I highly recommend IPS!
First rate service from start to finish! Sopha couldn't have made it easier, ensuring our needs were understood from the start and making sure we knew of everything available that checked all the boxes. Great experience and will use again for sure. Thanks IPS!!!
Jared S, First Rate Service
en_USEN

Compare Listings