ស្វែងរកអចលនទ្រព្យ

ស្វែងរកការិយាល័យ អគារពាណិជ្ជកម្ម ផ្ទះអាជីវកម្ម ឃ្លាំង/រោងចក្រ ដីឧស្សាហកម្ម/ពាណិជ្ជកម្ម សណ្ឋាគារ/ផ្ទះសំណាក់ សម្រាប់លក់ ឬជួលក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Advanced Search
We found 0 results. View results

ស្វែងរកអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម

ស្វែងរក អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម តាមទីតាំង ទីក្រុង ឬ តំបន់ ឬ ឃុំ។ មិនថាលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកកន្លែងប្រកបអាជីវកម្ម ឃ្លាំង ការិយាល័យ អគារពាណិជ្ជកម្ម ឬ វីឡា ផ្ទះអាជីវកម្ម ឬ ដីសម្រាប់លក់/ជួលលក់គ្រប់ទីកន្លែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកអ្នកអាចស្វែងរកអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះសក្តិសមនឹងថវិកា និងតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

270 Sqm Commercial Space For Rent - Phsar Th...

Property Code 16849 $ 3,000
Measuring 270 sqm., this commercial property features an L-shape with a 9-meter frontage. [more]
Measuring 270 sqm., this commercial property features an L-shape with a 9-meter frontage. It is now being offered f [more]

11 Bedroom Boutique Hotel For Rent - Night M...

Property Code 15802 $ 2,500
Now available for rent is this charming boutique hotel in a quiet neighborhood in Night Ma [more]
Now available for rent is this charming boutique hotel in a quiet neighborhood in Night Market Area! It’s a 4 [more]

322 Sqm Commercial Land For Sale - Svay Dang...

Property Code 18110 $ 805,000
Now up for sale, this commercial land presents a unique business opportunity right at the [more]
Now up for sale, this commercial land presents a unique business opportunity right at the city center, close to a b [more]

Vann Molyvann Historical Estate For Rent - A...

Property Code 18103 $ 6,800
Step into the iconic estate of Vann Molyvann, renowned for his architectural work in Cambo [more]
Step into the iconic estate of Vann Molyvann, renowned for his architectural work in Cambodia. This 2-story propert [more]

338 Sqm Land For Sale - Svay Dangkum, Siem R...

Property Code 17865
Build a home on this vast stretch of land and enjoy countryside living in the idyllic city [more]
Build a home on this vast stretch of land and enjoy countryside living in the idyllic city of Siem Reap! Surrounded [more]

8 Bedroom Boutique For Rent - Sala Kamreuk, ...

Property Code 17864 $ 2,000
This property presents a chance to run your own boutique hotel business, equipped with all [more]
This property presents a chance to run your own boutique hotel business, equipped with all you’d need to prov [more]

1,440 Sqm Warehouse For Rent - Along Nationa...

Property Code 17266 $ 5,000
Spanning 32m x 45m, this warehouse for rent has a total property size of 1,440 sqm. and fe [more]
Spanning 32m x 45m, this warehouse for rent has a total property size of 1,440 sqm. and features front open parking [more]

1600 Sqm Commercial Building For Rent - Alon...

Property Code 15895 $ 5,000
A prime venue for an office or production headquarters in Phnom Penh, this commercial buil [more]
A prime venue for an office or production headquarters in Phnom Penh, this commercial building for lease is situate [more]

625 Sqm Warehouse For Rent -Svay Dangkum, Si...

Property Code 17787 $ 1,500
Now offered for rent, this warehouse property would be a welcome asset to supplement your [more]
Now offered for rent, this warehouse property would be a welcome asset to supplement your growing or established bu [more]
សម្រាប់ជួល

3,100 Sqm Warehouse For Rent - Cheung Aek, P...

Property Code 17778 $ 4,500
This warehouse for rent would be a suitable asset to support a thriving business in Phnom [more]
This warehouse for rent would be a suitable asset to support a thriving business in Phnom Penh, situated in Cheung [more]

504 Sqm Warehouse For Rent - Chaom Chau, Phn...

Property Code 17520 $ 1,008
Now available for rent is this warehouse unit, which offers a total of 504 sqm. in space. [more]
Now available for rent is this warehouse unit, which offers a total of 504 sqm. in space. It is set and secure with [more]

Double Shophouse For Rent - Toul Svay Prey, ...

Property Code 12153 $ 1,500
This wide twin villa with two front balconies, covered rooftop, and open front parking spa [more]
This wide twin villa with two front balconies, covered rooftop, and open front parking space is now offered for ren [more]

ត្រូវការជំនួយក្នុងការស្វែងរកអចលនទ្រព្យដ៏ត្រឹមត្រូវ? ក្រុមការងារប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្មដ៏ជំនាញ ប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់យើងត្រៀមខ្លួនជាស្រចដើម្បីជួយអ្នក! ទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ ឥឡូវនេះ! 

en_USEN

Compare Listings